ჩვენი პროდუქცია

- ღორის გაციებული ნახევარ კარკასები
- ღორის ხორცის დამუშავებული ნაწილები

სუბპროდუქტები

- ღორის თავ-პეხი
- ღორის ღვიძლი და კუჭმაჭი
- ღორის ნაწლავი და ბადექონი
- დაშლილი ღორის თავი (ხორცი, ქონი, ენა, ყურები)